Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort stor succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti består av, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat kan man annars mixa med vatten, cirka 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till omkring 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det ultimata sättet att bli av med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill omfamna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Detta åstadkommer man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa gillar att expandera där det finns fukt, och helst lite skugga. Det är en slitstark växt som, även om den inte trivs, kan behärska långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det därefter igen blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan växa där det är näringsfattigt samt surt, till skillnad från gräs som i sådan omgivning blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som genomförbart åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att skänka gräset ett försprång. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, alltid i samband med gödsling av gräsmattan. Fulstopp

För att gräset ska trivas återigen är det angeläget att se över dränering så att den funkar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en vanlig anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Således finns det flera orsaker till varför man bör ha en bra dränering kring sitt hus.

Man bör även gödsla lite då och då för att gräset ska bli kraftfullt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som finns i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare förslag är att jämt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet ifall man har en trädgård som är benägen att bli blöt, det med tanke på att resterande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då elimineras alla smittämnen, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga och underminera gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året om man har egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta är det betydelsefullt att ta hand om den ihållande, inte endast sporadiskt slänga på lite bekämpningsmedel så som mossa gti.