Mögel i krypgrund, hur man behandlar och undviker det

Om en krypgrund blivit inbyggd finns det stor risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att anlägga fundament på lite mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag och korta pålar som gör att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligare är för att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, även med källare. Ifall det görs på rätt vis, i rätt miljö kommer det inte leda till några bekymmer. Mer tips här

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för bristfällig ventilation inuti grunden, och att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste anledningen till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som gror i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och vanligtvis fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet faktiskt spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan vålla bland annat retning i luftvägarna och en rad övriga symptom som samtliga beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara oerhört hälsovådligt, speciellt för människor som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka utmattning till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det således inget man endast bör låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste ingripa för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man drabbats av mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och byta ut det med nytt material; annars är den här metoden den absolut bästa.

Om mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har skett en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt via ventilation samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö diverse avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt ställe för användning.

Man kan också använda sig av en metod som kallas för fogging, särskilt ifall möglet har fått förankring i en inbyggd grund med dålig lufttillförsel. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att stanna kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därefter att kunna tränga in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut samt eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.