Mögel i källare

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns olika orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, förutom badrum och vindar. En typisk anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, i synnerhet när det gällde källare och husgrund, då särskilt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och dålig isolering är dyr och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således någorlunda effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där förorsaka mögel och annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, dåligt ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket samt gammalt även om det inte jämt växer på en synlig plats. Mögel växer gärna över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, helst belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på olika sätt, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har dessutom kommit fram till att mögel kan orsaka trötthet med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Vill veta mer Klicka Här Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är dessutom bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden bör kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det därför att möglet inte ska komma åter. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.