Mögel ger ifrån sig en av de värsta lukterna

Många som upplevt mögel vet att det vanligen uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan dessutom framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka när man undersöker om man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar och inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Det trots att man har lyckats döda möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem åtskilliga gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare samt vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och dessutom dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt viktigt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det finns. Länk till ytterligare information

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel alternativt andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därpå torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott tips. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en särskild teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och omständigt, men det enda sättet som medför så att man blir fullständigt av med mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid rätt hantering är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp alternativt Fulstopp.