Mikrobiell påväxt – organismer som kan medföra mögel

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är vaga kan man påstå att bakterier, ärkebakterier, somliga protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan ibland inkorrekt omnämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat hävda att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synlig mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det med detsamma eftersom det endast kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan leda till symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Om man är osäker över var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt briljanta luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt ta bort och byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att ordna de problem som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att fixa ventilation och isolering ifall det handlar om källare, vindar alternativt husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över om man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan också hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är riktigt täta samt att man äger en bra ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars raskt kan finna ett fotfäste. Mer detaljer: På denna sajten

En torr och ren miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.