Man kan effektivt få bort mossan med hjälp av en spridarramp

Hur behandlar man gräset med stroller combi på ett effektivt sätt?

Otaliga vill mer än gärna bli av med ogräs för alltid. Man kan bruka sig av stroller combi för att både gödsla samt döda ogräs och detta kan fungera grymt bra.

järnvitriol på tryckimpregnerat

Innan du lägger på ett lager med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är detsamma som järnsulfat och den är bra för att tillintetgöra mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling och järnsulfat mot sniglar kan likaså vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att ta hand om det här på våren men betänk att medlet behöver åtminstone 15 grader för att fungera.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flera dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är gott om gräset är fuktigt när man genomför gödsel samt antiogräs-behandling.

Om du vill sköta denna procedur mitt i sommaren så ska du tänka på att utföra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man hantera gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att giva riktigt förnäm effekt.

Kommer det här att giva det perfekta gräset i trädgården?

Den som antar att en behandling med en bra produkt är allting som behövs för att få en fin gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en nyttig gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter såsom järnvitriol och ogräsmedel är viktiga att nyttja sig av men man måste se helhetsbilden och ha en god plan för att lyckas.

Ifall man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som verkligen känns utomordentlig. Detta kan ta några säsonger för mossan är envis och så tillika ogräset. Men om du sakta men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Länk till mer info

Järnvitriol och järnsulfat är detsamma men det finns en rad annorlunda bekämpningsmedel och produkter som kan innehålla en aning skilda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera annorlunda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man även viss verkan mot mossan. Det här är en enastående produkt som man kan ha stor användning av och som kan vara en viktig del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos flertal är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En självgående gräsklippare är en god idé.