Lite fakta om diverse typer av alto högtryckstvätt

Till att börja med kan man fråga sig vad alto högtryckstvätt faktiskt innebär, Samtliga vet vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket bara om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder just “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är således en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare benämning. Det som är mycket intressant är att närapå alla nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med skapats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då endast kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn till ett verb samt ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt användas till?

Nästan alla har vi nog en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom väldigt funktionell till det mesta; man kan göra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen enbart fantasin som lämnar åt andra användningar, till exempel rengöra bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man ska dock akta sig för att nyttja högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med bristfällig dränering och direkt exponering mot betong då det rentav kan försvåra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd smuts samt fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller väldigt varmt vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men däremot använder de sig oftast av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar alltså mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar över lag vattenförbrukningen. Studier har visat att nyttjande av en alto högtryckstvätt för vanlig rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid frekvent användning, sparar inte bara på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.