Hur blir man av med mögel på ett effektivt vis?

Ett vanligt besvär som otaliga husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En angelägen anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad ventilation som effekt, om man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan få mögel samt annan påväxt. Det är nästan alltid en följd av ett odugligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om illa dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga källare och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält grepp. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få bort till fullo.

Samtliga dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador och mögel. Mögel avger därtill hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan resultera i luftvägsbesvär så som hosta och i en del fall också andningssvårigheter.

Man kan även drabbas av trötthet till följd av dålig nattsömn p.g.a. de problem som mögel medför. Det är således betydelsefullt att bli av med möglet samt förhindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta medför så att man blir av inte enbart med själva möglet utan också de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. Somliga utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att känna till att man kan bli av med mögel på andra sätt.

Dessa metoder dödar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat ingående med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Det kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen. Mer information: På denna sajten

En annan metod så kallad fogging som kräver en särpräglad maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är därför en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att använda är det betydelsefullt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!