Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Först och främst ska betonas att den som reagerar på mögel inte nödvändigtvis måste lida av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av många andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som vanligtvis har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligen börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Det får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av ifall en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan snart vänjer sig vid den. Det kan dessutom röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En frisk individ klarar närapå i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, eventuellt till följd av mögelexponering bidra till oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avverka allt angripet material samt ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avverka materialet så kan man nyttja mögeldödande medel såsom Fulstopp. Också vanligt diskmedel äger mögeldödande verkan. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare betydelsefullt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. Således är det vanligt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men också utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket medför att fukten fort elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva obehindrat i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att nyttja, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar ifall man har besvär med rinniga och kliande ögon, samt en hel uppsjö skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Om man drabbas av astmatiska problem så ska man utredas av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är normalt i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig tröstlös, det går att behandla!