Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Mögel i husvagn är ett problem som kan förstöra semestern helt och hållet. Det är även en ganska normal företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står outnyttjad som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör alla husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en god idé att ha den inomhus när man inte använder den. Det för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto gynnsammare för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver även näring oftast i form av organiskt material, men kan dessutom växa till på oorganiskt material så som kakel och betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig stort och luddigt. Läs mer här

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan få dödande utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan känna den. Man ska även veta att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat känna lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av diverse luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det tyvärr nog dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, utöver att förvara den på ett torrt och välventilerat ställe, också uträtta en del andra saker för att motverka både dålig lukt och påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inne. På så sätt undviker man inte enbart att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en god idé att rengöra husvagnen noga innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man nyttjar husvagnen, därför att det då vanligtvis är flera personer som lever på en väldigt liten yta, vilket kan resultera i illa lukt, fukt och i åtskilliga led också mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.