Fukt och mögelskador

Mögelskador i huset hör nära samman med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste orsaken till inte endast mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel vanligtvis beror på fukt är det följaktligen centralt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i ökande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att massor hus är dåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig lufttillförsel är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Länk till ytterligare data Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Detta är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är också viktigt att byggnadskonstruktioner som kräver vatten, så som betong och cement, får torka ordentligt innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som sömnighet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan också bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan också orsaka fula märken på bland annat väggar, golv samt tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att ta bort även om de inte jämt förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta föraning om mögel så ska man analysera orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar mycket, om man känner en illa lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en utförlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat alternativt vinäger (fast inte båda på samma gång) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att nyttja klorin är onödigt eftersom effekten inte är bättre än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varpå det avdunstas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man använder även är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, då man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man erhålla statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att totalt få bort inte enbart svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Tvärstopp.