Fukt kan leda till negativa konsekvenser åt din krypgrund

Om en krypgrund skulle vara undermåligt gjord eller ha en dålig placering så kan fukt lätt påverka den dåligt. Det är så pass vanligt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador och mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från exempelvis kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Inte allt för sällan använder man betong och lättbetong för att konstruera grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan anlägga den på berg utan att behöva spränga och att man enkelt kan korrigera sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta innebär att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, torr men oerhört sträng, är sannolikheten rejäl för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Följaktligen bör man i preventivt syfte behandla alla krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på olika sätt. Det första man bör utföra är givetvis att sanera därför att bli av med mögel och illa lukt. Sedan är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta vikt. Avverka all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar och grogrund åt mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid en aning som att elda åt kråkorna, och är faktiskt en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera får mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Således kan man isolera sin krypgrund. En del företag säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill uträtta, oavsett ifall man väljer en specialisolering eller en generell typ är att isoleringen ska fungera som kondensspärr och för att minska ångtrycket på sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också användbar eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel om man bara har haft lindriga problem med mögel och fukt. Har man å andra sidan större problem ska man använda isoleringen tillsammans med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs. Fulstopp

När man väljer avfuktningsmaskin är det betydelsefullt att välja rätt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Detta kan ske på olika vis, exempelvis genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan också genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylig. På så sätt reduceras luftfuktigheten i utrymmet.