Diverse sätt att bekämpa mossa

Det finns en uppsjö olika medel mot mossa, men frågan är om de verkligen fungerar, och vilket som fungerar bäst? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra slantar konsumenten måste betala för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än till exempel vanligt gräs när det gäller näringsfattig och sur jord och alldeles för mycket vatten. Mossa kan även börja gro på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan bli ett problem därför att mossa behåller vätska och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Alltså är det betydelsefullt för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i dagsläget inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp via en stege och skrapa undan mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket med tanke på att de kan missfärga pannorna. Om man likväl tycker att det verkar vara en god idé så ska man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och sedan låta den ligga utomhus i väder och vind i minst ett år, helst längre, för att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fenomenal fallenhet att börja växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är emellertid möjligtvis inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt bra dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Om man vill få en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man bör utföra ofta, helst ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att använda sig av en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Vill veta detaljer Klicka Här

I anknytning med att man gödslar, vilket man med fördel kan uträtta på höstkanten, kan det även vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill eftersträva ett snabbare resultat. Flera medel mot mossa, så som mossa gti, innehåller järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker till omkring 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den så småningom att vara tillbaka. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.