De flesta vill bli av med mossan

Mossa, som för det mesta är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam alternativt mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i närliggande miljö. Det finns drygt tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som medför att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är komplicerat att eliminera. Det första man ska granska när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro exakt där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En god idé är att bruka uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Mer tips här

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men rätt otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är också en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en typisk orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla samt nyttja kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, och på hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Det för att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Således är det angeläget att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika sätt. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att för hand ta bort mossan med torrborste. Det är ett jobbigt och farligt sätt att bli av med problemet, följaktligen är mossa på takpannor något som man ska bekämpa förebyggande.

En billig och bra fungerande procedur är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan ges fäste och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man enbart sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i preventivt syfte för att det ska få funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man nyttja sig av olika medel, till exempel mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med vatten för att erhålla samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man införskaffa på allt-fraktfritt.se järnsulfat billigt i många storlekar.

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man ska fundera på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att slippa mossa är det ultimata man kan utföra att arbeta förebyggande, med god dränering samt näringsrik jord med neutral pH.