Bli kvitt ovälkommen mossa

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses vara en grupp växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligtvis gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på till exempel stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Somliga mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och erhåller sin näring från bland annat regn samt fukt i luften. Det är således via bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – till exempel vid näringsfattig jord alternativt fukt samt övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundtals är det lätt hänt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras sätt att växa skiljer sig markant från det hos mossor – de tycker om att växa på torra och soliga platser. Lavar är oftast grå eller grönaktiga till färgen och vanligtvis plattare än mossa.

Ett besvär med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak av tegel, eternit och skiffer, men växer också gärna över underlag av betong och asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan medföra att de går sönder när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man tvingas avverka den för hand en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Många tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Ofta behövs en bättre dränering, men dessutom gödsel och ibland även kalk för att neutralisera en sur jord. Få reda på mer här

Om man vill ta bort mossan är det viktigt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det egentligen är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras mycket varsamt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att ge gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att hindra att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan dessutom bruka mycket klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på en del ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att gro än gräs och det kan då bli oerhört vackra inslag i ens trädgård.