Att sanera hussvamp

Att sanera hussvamp är ett stort och omständligt projekt – det finns inget lätt sätt att bli av med denna fruktade svamp. Således bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är simpelt.

Äkta hussvamp, som på latin heter Serpula lacrimans, ligger ofta latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli fördelaktig. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de fullkomligt riskfyllda för virke samt träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk med mycel som kan tränga in grundligt i träet. För att expandera krävs det fukt och vanligtvis är det åtskilliga svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta gör det stundtals komplicerat att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer ofarliga svampar.

Normalt pratar man om dålig stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens avger någon lukt.

Hussvamp växer ofta i omgivning av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med assistans av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan resultera i att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer. Svampen kan även spridas hastigt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att tänka på när det handlar om hussvamp är att minimera fukten. Det definitivt bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som möjligt. Det är viktigt att betona att torka inte tar död på hussvamp utan bara gör så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så måste man vara drastisk – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man ska dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är intakt så behöver man inte ta bort materialet – det kan räcka med att torka ut det noggrant. Elda upp allt av det borttagna materialet direkt för att ta död på svampen!

Läs mer här

Ofta är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, med tanke på att man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!