Historisk redogörelse om ID-kapning

Med ID-kapning följde mord

Om man blickar bakåt i tiden så får man medge att ID-kapning var ett ännu tyngre brott i sin vagga än vad det är idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det därför att denne behövde en egen, alldeles ny, identitet – och för att knycka någon annans tvingades man först eliminera offret vars identitet man ville åt. Kroppen var man tvungen att gömma väl därför att undgå att bli påkommen, men när det väl var gjort så kunde man anta den dödes namn, födelsedatum, personnummer och annan personlig information. Självfallet fanns det annorlunda bakomliggande anledningar för denna variant av ID-kapning, men i regel låg drivkraften i att undkomma sitt eget öde; mer sällan handlade det om en strävan efter att bli rik.

ID-kapning genom telefonen

När hemtelefonen hade blivit standard så började ID-kapningar att äga rum över telefonlinjen. Detta var det första teknologiska forumet för systematisk kapning av identiteter. Vanligast var att ID-kaparen ringde upp en utvald person med löften om arv, vinst alternativt andra mångsiffriga belopp, och för att “vinnaren” skulle kunna erhålla dessa pengar behövde man privat information för att verifiera denne. Gemene man insåg inte att information såsom personnummer, adress samt bankkontonummer var känslig – speciellt inte bredvid löften om hastig rikedom. Den bedragna förlorade i regel samtliga sina tillgångar, och fick i utbyte vanligtvis sitt liv slaget i spillror – medan de allra flesta ID-kapare kom undan. Idag sker så få som 7 % av samtliga ID-kapningsförsök via telefon, i jämförelse med närapå 100 % för 40-50 år sedan.

ID-kapning genom soporna ledde till rekordförsäljning av pappersstrimlare

När personer hade fått tillräckligt med information samt varningar angående ID-kapning genom telefon så minskade de drastiskt i mängd, men under 1980-talet blev soporna istället ett av de huvudsakliga målen för brottet. Efter att mängder av fall uppdagades där ID-kapare helt sonika hade grävt upp känslig information om intressanta personer ur deras sopor, blev pappersstrimlaren plötsligt omåttligt omtyckt på kontor runt om i världen.

I boken förekommer en och bra checklista. Kapningsboken finns tillgänglig att låna som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt. Klicka på boken för mer tips.
Klicka Här för mer tips

Webben har gjort ID-kapning enklare än någonsin

Med hjälp av internets storartade entré i våra liv är vår personliga upplysning mer lättillgänglig än någonsin och hela tiden kapas identiteter, både i Sverige samt i resten av världen. Idag är hotet om ID-kapning jämt pågående, det kan hända vem som helst, var som helst samt när som helst, och det har hittills inte funnits några enkla, effektiva och billiga vis att skydda sig. Man har fått lita på den inte så tillförlitliga klassikern “Det händer inte mig”.