Vad för typ av hund är en vakthund samt hurdan tränar man samt sköter man denna vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med uppgift att vakta och skydda. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd hunden ej är i arbete hålls den avskiljd från andra folk i sin hundgård. Var hund ska ha 4-6 olika hundförare och endast hundförare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Många privata människor använder hundar för att vakta hemmet eller annan enskild tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars arbetsmetod och egenskaper avviker dock stort från den utbildade vakthundens. Till skiljaktighet från den militära vakthunden lever dessa tillsammans med hundägaren och hendes familj under dagarna och placeras nattetid in på det ställe hunden ska skydda.

Vakthundens dressyr och utbildning

Vakthunden är våldsam och uppträder mycket misstänksamt mot främmande människor. Många antar således felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att erhålla fram denna misstro. Ingenting är mer felaktigt. Vakthundsämnen är individer som har en speciell misstro mot främmande utan att för den skull vara aggressiva. Vakthundens mentala status måste vara oklanderligt och under dressyren byggs vakthundens självförtroende gradvis opp. Det här sker genom att vakthunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot obekanta människor. För att denna misstänksamhet ej ska minska låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är färdigdresserade, möta andra människor än hundförarna. staffordshire bull terrier som vakthund Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vilka behöver vakthundar?

Vakthundar används av näringsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Ideligen anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots alarm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används även inom försvarsmakten och då framförallt inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat zon. Vare sig agenter eller plogbillar går frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används även till viss del av marinen.

Vilken är den dresserade vakthundens allra främsta syssla?

Vakthundens främsta uppgift är att skälla om och markera om en obekant människa kommer in på det territorium som vakthunden skall skydda. Hunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots vakthundens varning fortsätta in i hundens territorium brukar vakthunden gå till attack. Under utbildningen görs inga försök att styra eller begränsa hundens våldsamhet vid angrepp. Ytterligare vakthund information finns på https://vakthunden.com

På grund av inga försök görs att styra eller reducera attackens intensitet kan ett sådant angrepp ge mycket allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten via så kallad skallförstärkare alternativt skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.