Lokalisera möglet effektivt med en mögelhund

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att lokalisera mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en massor annorlunda saker man kan träna en hund för. Med tanke på att hundar har ett väldigt känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte jämt föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Om man misstänker att man har bekymmer med mögel så är det första steget att undersöka exakt var möglet förekommer.

Ofta kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en påtaglig mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en gedigen träning, där grundutbildningen är kring åtta månader och som sker ihop med husse eller matte, personen som dessutom kommer att utgöra mögeltekniker. Det är således, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det angeläget att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att realisera dem, d.v.s. i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer helst där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att upptäcka och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att inse vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet också det mest radikala, att helt enkelt undanröja allt av det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Läs mer här

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att ordna orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är bra. Avlägsna växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda samtliga ytor med Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra lämplig för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att leta efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en fantastisk medarbetare i sin mögelhund.