Brett användningsområde för natriumkarbonat

Genom att använda natriumkarbonat kan man enkelt avlägsna fula beläggningar på föremål I silver. Ämnet kännetecknas i sin fasta form av att det är ett ganska grovt fördelat vitt pulver.

Faktum är att natriumkarbonat som redskap är ett gammalt klassiskt hushållsknep. Förfarandet är tämligen enkelt. Man strör natriumkarbonat över en bit aluminiumfolie som man låter skyla botten på till exempel en glasskål. Sedan är det bara att hälla på kokande vatten.

När silvret doppas i skålen och kommer i bekantskap med folieytan och natriumkarbonatet är den effektiva processen igång. Man bör dock vara noga med att borttaga grövre smuts och fett innan silvret doppas. Nysilver bör dock inte behandlas enligt den här metoden eftersom försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten har en tendens att bilda mörka fläckar på de ting som ska behandlas.

Vad händer rent tekniskt när silvret doppas ner i skålen? Det man märker av är att det börjar bubbla rejält i några minuter. När det har slutat bubbla ska beläggningarna på silvret vara borta. Silversulfider som primärt utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det resulterar med andra ord i att en gas bildas och således bör man vädra utrymmen noga. I synnerhet om hårt oxiderat silver ska behandlas. Men i övrigt är denna procedur mycket skonsam i jämförelse med om putsmedel används. natriumkarbonatlösning formel

När det bubblat färdigt och beläggningarna lossnat så bör silvret sköljas med kallt vatten. Efteråt ska det torkas och gnidas med en trasa. Om allt detta utförs så kommer silvret tveklöst att skimra livfullt.

Na2CO3 är den kemiska formeln för natriumkarbonat, och stundvis benämns ämnet dessutom som kalcinerad soda. Det är ett av våra mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Natriumkarbonat genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Det är i princip ofarligt att få natriumkarbonat på huden. Man får dock akta sig så man inte får det i ögonen eftersom det kan bringa irritation. Om koncentrationerna av natriumkarbonat är väldigt små är det heller inte farligt att inmundiga natriumkarbonat även ifall det såklart inte rekommenderas.

Pulverformen av natriumkarbonat används flitigt i tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett starkt alkali. Det används exempelvis enormt mycket inom glas- och tvåltillverkning. Även inom snustillverkningen är det normalt att natriumkarbonat används.

Ämnet är helt å hållet naturligt förekommande på vår jord men det kan också framställas artificiell väg genom att sammansätta natriumklorid (salt) och ammoniak. Rikligt med naturligt natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet.

Natriumkarbonat är ett ämne som är fritt från lukt samtidigt som det neutraliserar fläckar och lukt. Ämnet är passande för varenda slag av rengöring av tyngre smuts.

Natriumkarbonat kan ha en frätande verkan på huden även om den inte är intensiv. Ändå rekommenderas att handskar och skyddsglasögon används när ämnet hanteras. Den som vill införskaffa natriumkarbonat kan i många fall finna det i en välsorterad färghandel.