Effektiv tvättmetod med superrent vatten

Avjoniserat vatten kallas också superrent vatten som är fantastiskt åt att använda till bland annat fönsterputs och fasadtvätt. Det innebär att vattnet frigörs från kalk. Flertal har säkert märkt att vanligt tappvatten från trädgårdsslangen kan lämna vita rinningar och fläckar efter sig om man till exempel tvättar bilen. Med hjälp av superrent vatten kan bilen torka utan att några beläggningar bildas.

Superrent vatten är vatten som främst saknar kalk men dessutom ämnen som järn och magnesium. När vattnet saknar dessa ämnen försöker det återupprätta naturlig balans. Det medför att all smuts som vattnet träffar sugs åt på ett otroligt effektivt sätt.

ultrarent

Att bruka superrent vatten till att tvätta fönster är en verkningsfull metod om man vill få fönstren riktigt rena utan kalkfläckar. Det går helt utmärkt att låta fönstren självtorka när de tvättas med superrent vatten.

Det finns många fördelar med att använda superrent vatten. Man har möjlighet att stå stabilt och säkert på marken istället för att använda stegar som kan bringa fallolyckor. Det medför ju också att det inte finns något behov av att hyra en lift alternativt ställningar som ofta kan bli kostsamt. Eftersom superrent vatten i någon mening ännu är vatten är det naturligtvis gynnsamt för miljön.

När man ska tvätta med superrent vatten så blir det enklast att koppla sig till en vattenkastare i anslutning till fastigheten. renat vatten. Men av olika skäl så är det då och då lättare sagt än gjort. Det kan till exempel vara alldeles för långt avstånd från vattenkastaren till det som avses tvättas. Då kan man istället använda sig av en vattentank.

Storlekarna som finns på vattentankarna ute på marknaden varierar. Varje minut gör man av med ungefär 2-2,5 liter vatten. På en timme kan det således gå åt så mycket vatten såsom 150 liter.