Det kroppsegna ämnet glukosamin

För rörligheten av kroppens leder och brosk krävs produktion av glukosamin som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som underlättar smörjningen. Den höga viskositeten hos hyaluronsyran har en dämpande verkan och skyddar ledbrosk mot artrosskador. Strikt träning och ökande ålder kan dock leda till att broskcellerna inte producerar hyaluronsyran som de bör. För den skull kan det vara idé att ta ett tillskott i form av glukosamin för att hindra slitage på leder och brosk.

Det är en markant fördel att glukosaminsulfat är ett kroppseget ämne och som inte påverkar andra former av medicinering. Det ger heller inga biverkningar.

Patienter med mild grad av knäartros kan känna symtomlindring av kur med glukosaminsulfat. Också personer som har ledproblem av typen osteoartros har blivit helt å hållet fria eller åtminstone upplevt minskade problem vid nyttjande av glukosamin.

Glukosamin är helt enkelt en del av ledväskans smörjämnen. Flera undersökningar har visat att ytterligare inflöde av glukosamin tas upp av kroppen och kompletterar den kroppsegna produktionen. När glukosamin har jämförts med antiinflammatoriska preparat som ibuprofen och naproxen har glukosamin bidragit till bättre lindring av ledbesvär efter några veckors användning. De antiinflammatoriska preparaten kan dessutom medföra biverkningar.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

I så kallade dubbelblindtester då effekten av glukosamin har testat i förhållande till placebopreparat så har glukosamin visat på uppenbar lindrande följd angående värk, rörlighet och svullnad i leder som har skadat ledbrosk.

Vid ökat intag av glukosamin så tycks också produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stiga. För ytterligare fakta detta Glukosaminsulfat på denna klicklänk
I bästa fall innebär det att ett skadat ledbrosk kan bli fullkomligt återställt.