Har ditt hus drabbats av alger eller mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att vara tvungen att utföra en alg och mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa skilda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man enklast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp vanligtvis, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt alternativt befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man bör så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man verkligen har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en professionell saneringsfirma som till exempel Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen hänvisning till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med olika rengöringsmedel som man kan använda för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på bara några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en utredning som Folksam nyligen med flera av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot många andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att uträtta en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg utgift, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Men man får ett betydligt bättre resultat med det medel som finns här