För samt nackdelar med Atkinsmetoden

Det har noterats att de som äter i enlighet med Atkinsmetoden har gått ner i vikt i antingen samma grad eller mer än de som ägnat sig åt alternativa bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig under en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks ej bero på kroppens växling av metabolismen utan snarare på grund av att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög omfattning.

På grund av att Atkinsdieten medför ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så vis minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur innebär en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till flera slutsaster avseende Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre olika dieter. En kategori av försökspersonerna åt kost med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt samt vegetabilier. En annan kategori åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, vegetabilier och frukt. En tredje kategori åt i enlighet med Atkinsmetoden och drog ner rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med mest kalorier i jämförelse med de två övriga grupperna. Emellertid förekom det vissa fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att observera. Stresshormonet kortisol ökade hos de som reducerade kolhydraterna i kosten. Det noterades också en utökad risk för Atkinsbantarna att råka ut för skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Däremot så visade det sig att den grupp som intog lägre fetthalt uppvisade minst omställning vad gäller kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en reducering av det goda kolesterolet och dels en stigning av skadliga blodfetter. Det är en oroande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan bringa en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Bra sajt

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man måste emellertid ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba somliga medan andra inte alls. Därutöver kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan leda till förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Ifall man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker samt kolhydrater kan det medföra att det blir besvärligt att ta sig genom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första skede. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är viktigt att ha i åtanke att kroppen vänjer sig vid att i större grad förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. En del experter hävdar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och höja risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att använda fett istället för kolhydrater som primär uppkomst för energi kan innebära att det uppstår bekymmer med njurarna och kan medföra gikt och huvudvärk.