Taktila etiketter ger kännbar varningsmärkning

Taktila etiketter är ganska omöjliga att hitta när man behöver dom – här finns dom i lager för fraktfri leverans.

Kemiska produkter som säljs till allmänheten skall inom vissa fall hava en kännbar varningsmärkning. Den kännbara varningsmärkningen består oftast utav en upphöjd triangel. Märkningen är ämnad som information för synskadade.

Fram till den 1 juni 2015 sker en successiv övergång från nationella bestämmelser till bestämmelse i EU:s nya klassificeringsförordning CLP. Därför finns bestämmelser för kännbar varningsmärkning i både nationella bestämmelser och inom CLP-förordningen under den tiden.

Produkter som ska hava kännbar varningsmärkning om produkten är märkt i enlighet med KIFS 2005:7 är de som är märkta med minst en av följande farobeteckning:

Extremt brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats och märkts endast med denna farobeteckning.)
Mycket brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats och märkts enbart med denna farobeteckning.)
Mycket giftig
Giftig
Hälsoskadlig
Frätande.

Produkter som ska ha kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt CLP-förordningen är de som är märkta med minst någon utav följande faroangovelser:

Skadligt vid inandning
Skadligt vid hudkontakt
Skadligt vid förtäring
Giftigt vid inandning
Giftigt vid hudkontakt
Giftigt vid förtäring
Dödligt vid inandning
Dödligt vid hudkontakt
Dödligt vid förtäring
Orsakar organskador
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Misstänks kunna orsaka cancer
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Extremt brandfarlig gas
Extremt brandfarlig vätska och ånga
Brandfarlig gas
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Brandfarligt fast ämne.

Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek. I reglerna finns hänvisningar till standarder såsom den kännbara varningsmärkningen ska uppfylla.

ComeOn.com får Guinness världsrekord för jordens igenom tiderna allra största jackpott- ersättning

Spelbolaget ComeOn (ett av få bolag rekomenderat av Gert Gambell) har fått sig tilldelade ett världsrekord av världsberömda Guinness Rekordbok för att ha betalat ut världens igenom tiderna största jackpott på en spelautomat på webben. Den lyckliga vinnaren är en ung manlig student som fick 109 miljoner kronor. Under den officiella rekordnoteringen i Guinness Rekordbok finns följande att studera: “Den största jackpottutbetalningen på en spelautomat på nätet är 109 miljoner kronor och vanns av en lirare på ComeOn på spelet “Mega Fortune“, . Vinsten betalades ut till en anonym norrman den 24 september 2011.”

När vinnaren, som är från byn Hordaland i Norge, kontaktades berättade han att han kom hem efter en utekväll, tittade på en film och spelade ett litet antal spel på ComeOn.com eftersom han inte kunde somna. Beslutet att spela online på nätet gjorde honom 109 miljoner kronor rikare. Inte heller det hjälpte honom att dala i sömn, samt han medgav att han höll sig vaken till kl 06.00 på morgonen på grund av chocken. Vad beträffar den skyhöga prissumman skänker den unge mannen följande kommentar, “Jag behöver lugna ned mig först, före jag ens kan börja tänka på vad jag ska göra med pengarna!”

Spel som gav honom storvinsten har det adekvata namnet “Mega Fortune”, en enarmad bandit som kan ge enorma jackpottar.

Henrik Persson, ComeOns Direktör, sa att även om han aldrig förväntade sig att hans affärsverksamhet skulle hamna i Guinness Rekordbok, kan han inte tänka sig ett bättre rekord att bli belönad för. Han sa, “Att slå rekord igenom en stor utbetalning till en lirare är det bästa sättet att exponera folk att du inte bara kan kamma hem storvinsten på ComeOn.com, utan att det även sammanfattar vad ComeOn handlar om. Vi ser till så att spelarna som vinner gör det på riktigt. Det är absolut vad som får dem att anlända tillbaka till våra spel.”

Samtidigt berättar chefen för ComeOn.com, Huw Thomas, att även om det kom som en liten chock också för honom att slå ett Guinness-världsrekord, så var det inte helt oväntat. Han sa, “Att alstra vinnare är absolut vad ComeOn.com handlar om. Att bli belönad av Guinness Rekordbok är en hyllning till sajten i sig och en bastant godkännandestämpel på att vi har de största vinsterna online på nätet samt garanterar utbetalningar – oavsett hur stora de är!”